دانلود فایل بوت و ریکاوری گوشی Samsung Galaxy A5 SM-A500FU با لینک مستقیم
دانلود فایل بوت و ریکاوری گوشی Samsung Galaxy A5 SM-A500FU با لینک مستقیم

موضوع :دانلود فایل بوت و ریکاوری گوشی Samsung Galaxy A5 SM-A500FU با لینک مستقیم

Device: Samsung Galaxy A5

Model: SM-A500FU

5.0.2 Android

Code name: a5ulte

Build:A500FUXXU1BOJ6

شامل فایل های بوت و ریکاوری 

با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید
با تشکر تیم پدوفایل